על הפרויקט

פרויקט אסום בכלניות ב׳ שדרות – מחיר למשתכן

אסום בכלניות ב׳

פרויקט אסום בכלניות ב׳ שדרות – מחיר למשתכן

אסום בכלניות ב'

מפרטי מכר - 226

מפרטי מכר - 229

מפרטי מכר - 230

מפה